Mustafa ÇELİK
Mustafa ÇELİK
Yazarın Makaleleri
İman Öfkesinin Tercümanı Hasan Karakaya
Hayatın yanağından gözyaşları akıyor. Kır çiçeklerinin uzak vadilere sığındıkları gibi, cesaret adamları da ahiret kapısına sığınıp aramızdan ayrıldılar, aramızdan azaldılar, azaldılar. Hasan Karakaya'yı ötelere uğurluyoruz....
Laikçilik belâsı, Türkiye’nin Kerbelâsıdır / 1
Türkiye'de Laiklik, laikçilerin bağnazlık gerekçesi, yobazlık işkencesi olmuştur. Laiklik Fransızca bir kelimedir. Fransız kültürünün bir mahsulüdür. Bü­yük Fran­sız dev­ri­mi­ni ger­çek­leş­ti­ren bur­ju­va ay­dın­la­rı­nın;...
“İnsan hakları” ABD için maskedir!
İslâm coğrafyası olarak biz bir aile gibiyiz. Küresel firavun Amerika ve avaneleri tarafından evlerine bombalar atılmış, sokakları yağmalanmış ve değerleri parçalanmış bir coğrafyanın sakinleriyiz. Emperyalist güçlerin kuvvet ve kontrolündeki...
Karafiller devrinden Ebabiller devrine geçişin sancıları
Askeri darbeler, vesayetçi kurumların zinde güçleridir. Askeri darbeler, darbeyi yapanların dışında kalan herkese yapılan işkencelerdir. Askeri darbelere karşı sessiz ve tepkisiz kalmak, firavunların sayılarını çoğaltmaktır. Askeri darbeler;...
Küresel finans oligarşisinin tetikçileri/2
Kaos ortamlarını, savaş alanlarını, kriz anlarını ekmek kapısı edinen şeytan Amerika, İLLUMİNATİ Çetesine amade olan bir devlettir. Yani Amerika, İLLUMİATİ çetesinin tetikçisidir. Amerika, küresel bir mikroptur. Amerika'nın; temasta...
Toplumsal zelzele
Dünyaya hâkim olmaya değil, şahid olmaya gelmişiz. Yaşadığımız günlerin şahidleriyiz. Toplumu korkutanlar ile zamanı kokutanlar hep el ele. Kamusalı, yasalı ve ulusalı sermaye edinerek toplumda çıkarmışlar zelzele şiddetinde bir velvele....
İsrail devlet değil şer şebekesidir
İsrail dünyadaki terörist Yahudilerin toplandığı, kümelendiği katliamlar kalesidir. Bu kaleye sığınanlar kanlı katillerden sayılırlar. Elbetteki harbi olmayan Yahudiler de vardır. Onlar da Müslümanların adaletinden istifade ederler. Siyonizm,...
Oruç cihad üniversitesidir
Ramazan ayı, nefisle ve şeytanla mücadele ayıdır. Ramazan ayında tutulan oruç, iman merkezli bir cihad mektebidir. Allahû Teâla buyuruyor: 'Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de oruç tutmak farz kılındı....
Oruç yalanla amel etmeyi terk etmektir
Oruç, adet değil, ibadettir. Orucun Kur'ân'da geçen Arapça karşılığı savmdır. Oruç; fecri sadık, ikinci fecirden (gerçek imsak atmasından) itibaren, güneşin batmasına kadar, sahih bir niyetle gıdaen ve devaen (ilaç almakla) yemesini,...
Zalimlere alkış çalanlar çalınır
İman, doğruların yumağıdır. Mü'min insan, her yerde ve her zaman, her mevkide ve her makamda doğrudan yana olan, doğruyu savunan, doğru olanı müdafaa eden doğru insandır. Yanlış kişi de olsa doğru söylese o söylediği doğru kabulümüzdür....
Camiler Müslümanların siyaset mektebleridir
Camiler, Allah ile birlikte bir başkasına secde edilmeyen yerlerdir. Camilerde bir tek Allah'a secde edilir. Allah'ın gönderdiği şeriat ile birlikte bir başkasının uydurduğu şeriatı kabul edenler, Allah'tan başkasına secde edenlerdir....
İslâm hayatın yegâne hâkim nizamı olursa
İslâm hayata hüküm etmek için gelmiştir. İslâm, asla ve kat'a kendisine hükmedilmeyi kabul etmez. İslâm'a hükmetmeye kalkışan Müslüman kalmaz. Bir memlekette neyin İslâm'a uygun olup olmadığı değil, İslâm'ın neye...
Karanlık dünyayı iman güneşi aydınlatır
İslâm, karanlığı aydınlatmak için gelmiş olan bir dindir. İslâm'sız dünya, aydınlatılmayı bekleyen kapkaranlık dünyadır. İslâm, karanlık dünyaları iman ve ilim ile aydınlatan bir hayat nizamıdır. Karanlığın ormanında gözünüz...
Entelektüelizm tapınağında büyüyen putperestler (1)
Hilafetin ilgasından bu yana insanları annelerinden doğarken yaşlanmış, akılları önyargıların döküm kalıplarında taşlaşmış bir ülkenin vatandaşları olduk. İslam topraklarında bilginin kaynağının vahyi yerine akıl olarak kabul edilmesi,...
Entelektüelizm tapınağında büyüyen putperestler (2)
Fransa kültüründe yer alan entelektüel; hakikatin peşinde değil, kendi hevasının peşinde koşar. Entelektüel kelimesini Müslümanlara mal etmeye çalışan 'Batının yeniçerisi”dir, bu ülkenin vahyi ile münevver hale gelmiş mütefekkiri...
Zalimden kaçan mazlumun zalimi olmak
İnsanların zalim olmak için yarıştıkları bir dünyadayız. İslâm'ın amir olmadığı, fiilen hükmedemediği, hükmetmesine geçit verilmediği toplumlarda zulüm ve zalimlik hep teşvik edilir. Zulümden ve zalimlerden taraf olmak, bertaraf...
Allah şeriat ile idare olunmayı emrediyor (2)
Şeriatullah, bütün zamanlarda ve mekânlarda tatbiki mümkün olan ilahi nizamın adıdır. Hakk'ın, Hukuk'un, adaletin ve emniyetin yegâne güvencesidir. Allah'ın bütün zamanlarda ve mekânlarda şeriat ile idare olunmayı emrettiğinden...
Allah bilir, biz bilmeyiz/2
İslâm'da akıl da, duyu organları da vahye tabidir. Çünkü biz biliyoruz ki duyu organları sünnetullah dediğimiz kâinattaki mevcut yasalardan hareket ederek bir bilgiye ulaşabilirler. Rabbimiz bir anda kendi koyduğu bu yasaları değiştiriverse...
Allah bilir, biz bilmeyiz (3)
'Allah bilir, biz bilmeyiz” ikrarı, Allah'a ve Allah'ın indirdiği şeriatın karşısında istiğna duygusunu mahkûm etmenin beyanıdır. 'Allah'ın ilminin sınırsızlığı ve ihata edilemezliği” konusunda, İslâm ulemasının...
Allah dini darlarımıza din nasip etsin
Müslümanlığımızla iftihar etmek nasıl hepimizin ise, Müslümanlığımıza hizmet etmekte öyle hepimizindir. Dine hizmeti dinde olmayan zümreye yani 'din görevlileri”ne havale ediyorsak, dini darlık bizi teslim almış demektir. Ağaç...
Kıymetimiz kametimizden gelir
Müslümanlar olarak bir kıymet ve kamet ümmetiyiz. Kıymetimiz kametimizden, kametimiz de dinimizden gelir. Kişinin kıymeti, himmetine göredir. Neyi dert edinirseniz derdiniz o olur. Müslüman olup da ümmetin derdi kadar derdi olmayanın dermana ihtiyacı...
Dostluğun kıymetini bilmek
İslâm dini, düşmanlıkları dostluğa inkılap ettiren bir dindir. Dostluk, dinimizin insanlığa armağanıdır. Dostluğun kıymetini bilmek, dinin kıymetini bilmektir. Dost seçimi, din seçimidir. Rasûlüllah (sav) buyuruyor: 'Kişi dostunun...
Şeytan Amerika İslâm coğrafyasını istilâ ediyor
İslâm coğrafyası Amerika'ya karşı kurtuluş savaşı veriyor. Amerika'nın işgalci, talancı, çapulcu bir düşman olduğunu gizlemenin ne anlamı ve ne de imkânı kalmamıştır. İslâm topraklarındaki kanlı katliamlar, Washington merkezlidir,...
Cümle Haramlar Partisi (2)
'Cümle Haramlar Partisi” devrinde Sultan Abdülhamid ve Sultan Reşad dönemlerinde sarayda vaizlik yapan İbrahim Hakkı Efendi, Milli Mücadele yıllarında bizzat faaliyette bulunmuş ve yerleştirilmek istenen rejimi daha 1921 yılında...