Hasan Tülüceoğlu
Hasan Tülüceoğlu
Yazarın Makaleleri
İlahi Kelam’la Seküleri Hedeflemek
(Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması) Mehmet Akif'in 'inmemiştir hele Kuran şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne fal bakmak için” ifadesiyle Kuran-ı Kerim, sırf uhreviyete yönelik ruhlar ve ruhlar alemiyle ilgili...
TEKNOLOJİ VE BENLİK
Psikolojide Freud'un ‘ego' diye ifade ettiği ve farklı değerlendirme,  tarif ve isimlendirmelerin yapıldığı ‘benlik', genel anlamda kişinin kendi varlık bilincinde olması, bir diğerine göre kendini fark etmesi olarak ifade...
HZ. SÜLEYMAN’INKİ BİR SEVDA MIYDI?
Kur'an'da Hz.Süleyman, Enam 84, Nisa 163.ayetlerde isim olarak,  Sad 30-34, Sebe 12-14, Enbiya 78-82.ayetlerde ona verilen imkan ve nimetlerden bahsedilmekle birlikte onunla ilgili daha fazla ayrıntıya Neml süresinde(15-44.ayetler) yer...
TEKNOLOJİ VE FARKINDALIK
Ortaöğretimde bazı öğretmenlerimiz zaman, zaman Batının gelişmişliğine, bizim geri kalmışlığımıza vurgu yaparlar ve Batının sanayi ve teknolojisinin kıymetli olduğunu dolayısıyla bize çok pahalıya sattıklarından dem vururlardı....
FİRAVUN’UN İMANI
Hz.Musa, İsrailloğulları, Firavun ve maiyeti Kur'an-ı Kerim'de bir çok yerde bazen tekrarlarla anlatılmakla birlikte Firavun'un denizde boğulması yalnızca Yunus Suresi 90-92. ayetlerde anlatılır. 'İsrailoğullarını denizden...
İKİ CENAHINDA KARŞIT OLDUĞU SULTAN
Başlıktaki sultan ifadesiyle elbette Sultan İkinci Abdülhamit'i kastediyoruz. İki cenahtan birincisi lale devriyle başlayan batılılaşma sürecinde bugünkü ifadeyle ‘radikal batılılaşmacılar' diyebileceğimiz bazı Osmanlı aydın...
İSLAMCILARIN ETKENSİZLİĞİ
Burada ‘İslamcılar'la kastettiğimiz günümüz siyasal İslamcıları olmadığı gibi Osmanlı son döneminde imparatorluğun dağılmaması için ortaya atılan suni İslamcılık akımı da değildir. Batı'nın Doğu'ya karşı bilim...
İSRAİL VE BİTMEYEN FİLİSTİN DRAMI
Yaşadığım yörenin ifadesiyle 'ben beni bildim bileli' her türlü teknik üstünlüğe sahip İsrail askerleri, araçları bile olmayan elleri taş ve sapanlı masum ve yoksun Filistinlilere saldırır, vurur, yıkar, öldürür ve onlar ancak...
BATILILAŞMADA MÜNDEMİÇ DİN KARŞITLIĞI
Batı'nın kendi kabuğunu Rönesans ve Reform hareketleriyle başlatılan uzun bir süreçte kırıp sosyal kültürel ekonomik sanayi ve teknoloji olarak dünya hakimiyetine ulaşması, bir açıdan skolastik anlayışla ortaçağa saplanmasına neden...
HZ. ÖMER, HZ. MUAVİYE İLE SEKÜLERLİĞE YOL MU VERDİ?
Dilimize batı dillerinden giren seküler kelimesi farklı anlamlarda kullanılmakla birlikte sade ve yalın anlamıyla ifade edecek olursak ‘dünyevilik' demektir. Dünyaya ait olan, hiçbir şekilde dini ve ahireti  çağrıştırmayan. Dünya...
GARP YOKUŞUNDA DİNDARLAR
Eskilerin deyişiyle "garplılaşma", günümüz ifadesiyle "batılılaşma", "çağdaşlaşma", "modernleşme", Batı karşışında birden uçuruma düşercesine bir anda karşılaştığımız ve hala devam eden sade bizim değil tüm İslam dünyasının...
BATILILAŞMA SENDROMU
Batılılaşmadan çok batılılaşamama sendromu daha doğru olacak. Ülke olarak tanzimattan bu yana yaşadığımız sorun ve sıkıntıların temel kaynağı batılılaşmadır.             ...